Malaysia Leading Online Shopping Marketplace

 • Jual Dengan Kami
 • Ikut Kami Di
 • Notifikasi
  Notifikasi Baharu
 • Help
 • Daftar
 • Log Masuk

Sila Log Masuk untuk melihat produk.

 • Sejarah Layaran
 • Kedai Rasmi
 • 0 Troli Membeli-belah
 • Wishlist
 • Pusat Kupon
 • Informasi
 • Chat
 • Log Masuk / Daftar
 • What's In The Box
 • Kongsi
 • Kembali
 • Kembali Ke Atas
 • Polisi Privasi


  PG Mall dan afiliasinya (“Syarikat”), boleh mengambil maklumat peribadi anda semasa anda berkomunikasi dengan kami sama ada dengan log masuk ke “platform” (laman web / Aplikasi) atau menghubungi perkhidmatan pelanggan kami dan maklumat yang kami kumpulkan dari anda mungkin digunakan dan akan dirahsiakan. Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami telah menetapkan Polisi Privasi ini (“Polisi” tersebut) mengikuti amalan terbaik dalam industri dan undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Polisi ini menerangkan bagaimana kami mengendalikan maklumat peribadi anda untuk perkhidmatan kami di laman web pgmall.my, Aplikasi dan laman web, perkhidmatan dan alat-alat yang berkaitan (“Laman Web” tersebut).

  Dengan menerima Polisi tersebut, Terma & Syarat, dan Perjanjian Penjual dalam pendaftaran, anda secara nyata menyetujui pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini.


  Pengumpulan Maklumat Peribadi

  Anda boleh melayari platform kami tanpa memberitahu kami siapa anda atau mendedahkan sebarang maklumat peribadi mengenai diri anda. Sebaik sahaja anda memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, anda bukan lagi tidak dikenali oleh kami.

  Kami mungkin mengumpulkan dan menyimpan maklumat peribadi berikut:

  • Alamat e-mel, maklumat perhubungan, tarikh lahir dan maklumat jantina, dan (bergantung kepada perkhidmatan yang digunakan) kadangkala maklumat kewangan, seperti kad kredit atau nombor akaun bank
  • Maklumat transaksi berdasarkan aktiviti anda di Laman Web & Aplikasi tersebut
  • Penghantaran, pengebilan dan maklumat lain yang anda berikan untuk membeli atau menghantar barang;
  • Perbincangan komuniti, perbualan, penyelesaian pertikaian, surat-menyurat melalui Laman Web, Aplikasi kami, dan surat-menyurat yang dihantar kepada kami;
  • Maklumat lain dari interaksi anda dengan Laman Web, Aplikasi, perkhidmatan, kandungan dan pengiklanan kami, termasuk maklumat komputer dan sambungan, statistik mengenai paparan halaman, lalu lintas ke dan dari Laman Web, Aplikasi, data iklan, alamat IP dan maklumat log standard platform;
  • Maklumat tambahan yang kami minta anda serahkan untuk mengesahkan diri anda atau jika kami percaya bahawa anda melanggar polisi platform (misalnya, kami boleh meminta anda untuk menghantar ID atau bil kepada kami untuk mengesahkan alamat anda, atau menjawab soalan tambahan dalam talian untuk membantu mengesahkan identiti anda atau pemilikan item yang anda senaraikan);
  • Maklumat dari syarikat lain, seperti data demografi dan navigasi; dan
  • Maklumat tambahan lain dari pihak ketiga (misalnya, jika anda menanggung hutang kepada Syarikat, kami secara amnya akan melakukan pemeriksaan kredit dengan mendapatkan maklumat tambahan mengenai anda dari biro kredit, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang).

  Semua data peribadi hendaklah diberikan secara sukarela oleh anda kecuali yang mana dinyatakan adalah wajib. Sekiranya data peribadi adalah wajib diberikan, kegagalan memberikan maklumat tersebut mungkin akan menyebabkan Syarikat tidak dapat memproses permintaan anda.


  Pemasaran

  Kami tidak menjual atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka tanpa kebenaran ternyata anda. Kami mungkin akan menggabungkan maklumat anda dengan maklumat yang kami kumpulkan dari syarikat lain dan menggunakannya untuk meningkatkan dan memperibadikan perkhidmatan, kandungan dan iklan kami. Jika anda tidak ingin menerima komunikasi pemasaran dari kami, hanya nyatakan pilihan anda di halaman profil atau memberitahu kami.

  • Memberikan perkhidmatan dan sokongan pelanggan yang anda minta;
  • Menyelesaikan pertikaian, memungut yuran, dan menyelesaikan masalah;
  • Mencegah aktiviti-aktiviti yang berpotensi terlarang atau menyalahi undang-undang, dan menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami;
  • Sesuaikan, menilai dan tingkatkan perkhidmatan, kandungan dan iklan kami;
  • Beritahu anda tentang perkhidmatan kami dan keluarga korporat kami;
  • Kirimkan pemasaran sasaran, kemas kini perkhidmatan, dan tawaran promosi kepada anda; dan
  • Bandingkan maklumat untuk ketepatan, dan mengesahkannya dengan pihak ketiga.
  • Berikan maklumat agregat kepada rakan kongsi kami mengenai pengguna-pengguna kami (cth. 800 lelaki di bawah 70 tahun telah melihat item ini) tanpa mendedahkan maklumat mengenai individu yang dapat dikenal pasti.

  Penolakan Pengumpulan

  Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk kami mengumpulkan data dan / atau maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan memberitahu kami atau menghubungi perkhidmatan pelanggan kami. Dalam situasi sebegitu, kami tidak akan dapat mengenal pasti anda dan memberikan anda pengalaman yang selamat, lancar, cekap dan sesuaikan semasa menggunakan platform kami. Walaupun anda dapat melayari sebahagian besar platform kami tanpa memberikan maklumat mengenai diri anda, dalam kes-kes tertentu, maklumat peribadi diperlukan untuk memberikan Perkhidmatan yang anda minta.


  Pendedahan Kami Mengenai Informasi Anda

  Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi untuk menjawab keperluan undang-undang, menguatkuasakan polisi kami, menjawab tuntutan bahawa penyenaraian atau kandungan lain yang melanggar hak orang lain, atau melindungi sesiapa & hak prima, harta benda, atau keselamatan. Maklumat tersebut akan didedahkan mengikuti undang-undang dan peraturan yang berkaitan.


  Perkongsian Maklumat Anda

  Kami boleh kongsi maklumat peribadi anda, di dalam atau di luar Malaysia, dengan:


  • Pembekal perkhidmatan pihak ketiga atas kontrak yang membantu operasi perniagaan kami: Kami menggaji syarikat dan individu lain untuk melakukan fungsi bagi pihak kami. Contohnya termasuk memenuhi pesanan, menghantar pakej, mengirim surat pos dan e-mel, membuang maklumat berulang dari senarai pelanggan, menganalisis data, memberikan bantuan pemasaran, memberikan hasil carian dan pautan (termasuk senarai berbayar dan pautan), memproses pembayaran kad kredit, menyiasat penipuan dan memberikan perkhidmatan pelanggan. Mereka memiliki akses ke maklumat peribadi yang diperlukan untuk melakukan fungsinya, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk tujuan yang lain.
  • Pihak ketiga yang memberikan tawaran promosi: Kadang kala kami menghantar tawaran kepada kumpulan pengguna terpilih bagi pihak perniagaan lain. Apabila kami berbuat demikian, kami tidak memberikan nama dan alamat anda kepada perniagaan tersebut. Jika anda tidak hendak menerima tawaran tersebut, hanya nyatakan pilihan anda di halaman profil atau memberitahu kami.
  • Pihak ketiga lain yang mana anda secara eksplisit meminta kami untuk menghantar maklumat anda (atau sebaliknya yang mana anda secara eksplisit diberitahu dan bersetuju ketika menggunakan perkhidmatan tertentu)
  • Penguatkuasaan undang-undang atau pegawai-pegawai kerajaan yang lain, sebagai jawapan kepada permintaan yang sah berkenaan dengan siasatan jenayah atau kegiatan menyalahi undang-undang yang didakwa. Dalam situasi sebegitu, kami akan mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan siasatan tersebut, seperti nama, bandar, poskod, nombor telefon, alamat e-mel, sejarah ID Pengguna, alamat IP, aduan penipuan, dan sejarah pembelian dan penyenaraian;
  • Peserta-peserta Program Perlindungan Jenama di bawah perjanjian kerahsiaan, kami menurut kuasa budi bicara kami sendiri percaya adalah perlu atau sesuai untuk siasatan penipuan, pelanggaran harta intelek, cetak rompak, atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang. Dalam situasi sebegitu, kami akan mendedahkan nama, alamat jalan, bandar, poskod, negara, nombor telefon, alamat e-mel dan nama syarikat; dan
  • Entiti perniagaan lain, sekiranya kami merancang untuk bergabung dengan atau diambil alih oleh entiti perniagaan tersebut. (Sekiranya gabungan tersebut berlaku, kami akan menghendaki entiti gabungan yang baru itu mengikuti Polisi ini berkenaan dengan maklumat peribadi anda. Sekiranya maklumat peribadi anda akan digunakan bertentangan dengan polisi ini, anda akan mendapat notis terlebih dahulu.)

  Bagi mengelakkan keraguan, jika Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa ada Pengguna melanggar sebarang syarat Polisi ini, Syarikat berhak, atas kuasa budi bicara mutlaknya, untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa kerajaan, penyiasat swasta, semua pemilik yang sah atau pemegang kepentingan dan / atau pihak ketiga yang cedera dalam siasatan mengenai penjenayah yang berpotensi atau berterusan ataupun kesalahan sivil. Selanjutnya, Syarikat boleh mendedahkan maklumat Pengguna & identiti prima dan perhubungan, atau data lain yang berkaitan dengan transaksi, jika diminta oleh kerajaan atau badan penguatkuasaan undang-undang, penyiasat swasta, pemilik sah atau pemegang kepentingan dan / atau pihak ketiga yang cedera atau akibat daripada sepina atau tindakan undang-undang lain, atau jika Syarikat berpendapat, mengikut kuasa budi bicara mutlaknya, bahawa adalah kepentingan terbaik untuknya berbuat demikian. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan atau akibat yang timbul dari pendedahan tersebut, dan Pengguna bersetuju untuk tidak membawa tindakan atau tuntutan terhadap Syarikat atas pendedahan tersebut.


  Menggunakan Maklumat dari Laman Web dan Aplikasi

  Kami membolehkan anda berkongsi maklumat peribadi untuk menyelesaikan transaksi. Apabila pengguna terlibat dalam transaksi, mereka boleh mempunyai akses antara satu sama lain & nama prima, ID pengguna, alamat e-mel dan maklumat perhubungan dan pos lain. Pada setiap masa, anda mesti mematuhi undang-undang perlindungan data, dan memberi peluang kepada pengguna lain untuk mengeluarkan diri mereka dari pangkalan data anda dan peluang untuk mengkaji semula maklumat yang telah anda kumpulkan mengenai mereka.


  • Pemenuhan transaksi melalui Laman Web, Aplikasi dan tujuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut;
  • Menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman Web, Aplikasi (cth. escrow, pos dan aduan penipuan); atau
  • Tujuan lain yang dipilih secara nyata oleh pengguna.

  Kuki

  Kami menggunakan "kuki" (fail kecil dalam cakera keras anda) pada halaman web tertentu kami untuk membantu menganalisis aliran halaman web kami; sesuaikan perkhidmatan kami, kandungan dan iklan; mengukur keberkesanan promosi, dan mempromosikan kepercayaan dan keselamatan.


  Beberapa perkara penting yang harus anda ketahui mengenai kuki iaitu:


  • Kami menawarkan ciri-ciri tertentu yang hanya ada melalui penggunaan kuki tersebut.
  • Kami menggunakan kuki untuk membantu mengenal pasti anda dan mengekalkan status log masuk anda.
  • Kebanyakan kuki ialah “kuki sesi”, bermaksud bahawa ia dipadamkan secara automatik dari cakera keras anda pada akhir sesi.
  • Anda adalah sentiasa bebas untuk menolak kuki kami jika pelayar anda mengizinkan, walaupun berbuat demikian mungkin akan mempengaruhi penggunaan anda dengan beberapa Laman Web atau perkhidmatan kami.
  • Anda mungkin menemui kuki dari pihak ketiga pada halaman tertentu di Laman Web yang tidak kami kendalikan. (Contohnya, jika anda melihat laman web yang dibuat oleh pengguna lain, mungkin terdapat kuki yang diletakkan oleh laman web tersebut.)

  Perlindungan Akaun

  Kata laluan anda ialah kunci akaun anda. Gunakan nombor dan huruf yang unik dan jangan mendedahkan kata laluan anda kepada sesiapa. Jika anda berkongsi kata laluan atau maklumat peribadi anda dengan orang lain, diingatkan bahawa andalah yang bertanggungjawab terhadap semua tindakan yang dilakukan atas nama akaun anda. Jika anda hilangkan kawalan kata laluan anda, anda boleh hilangkan kawalan yang besar terhadap maklumat peribadi anda dan akan tertakluk kepada tindakan yang mengikat secara sah yang diambil bagi pihak anda. Oleh itu, jika kata laluan anda telah dikompromikan dengan sebarang alasan, anda harus secara segera memberitahu kami dan menukar kata laluan anda.


  Kami tidak akan meminta kata laluan anda melalui telefon atau e-mel, oleh itu, jika anda menerima pertanyaan sebegitu, sila laporkan kejadian tersebut ke talian perkhidmatan pelanggan kami.


  Jika anda melayari platform kami dari sebuah komputer berkongsi atau komputer di kafe Internet, bilik PC atau perpustakaan, maklumat tertentu mengenai anda, seperti ID pengguna, aktiviti atau peringatan dari Laman Web, juga dapat dilihat oleh individu lain yang menggunakan komputer tersebut selepas anda. Demi melindungi maklumat peribadi atau komunikasi anda daripada didedahkan kepada orang lain, anda harus log keluar dan menutup pelayar setelah menggunakan Laman Web kami.


  Mengakses, Mengkaji semula, Mengubah dan Menyimpan Maklumat Peribadi Anda

  Anda dapat melihat, mengkaji semula dan meminta untuk mengubah kebanyakan maklumat peribadi anda dengan melayari Laman Web atau Aplikasi tersebut. Secara amnya, kami tidak akan mengubah maklumat peribadi anda secara manual kerana sangat sukar untuk mengesahkan identiti anda dari jauh. Anda mesti meminta dengan segera untuk mengemas kini maklumat peribadi anda jika ia berubah atau menjadi tidak tepat. Atas permintaan anda kepada perkhidmatan pelanggan, kami akan menutup akaun anda dan membuangkan maklumat peribadi anda dari paparan secepat mungkin, berdasarkan aktiviti akaun anda dan mengikuti undang-undang yang berkenaan. Kami menyimpan maklumat peribadi dalam akaun tertutup untuk mematuhi undang-undang, mencegah penipuan, memungut apa-apa yuran yang perlu dibayar, menyelesaikan pertikaian, menyelesaikan masalah, membantu sebarang siasatan, menguatkuasa Perjanjian Pengguna kami, dan mengambil tindakan lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika tidak, maklumat peribadi anda akan dimusnahkan oleh kami setelah kami mengesahkan bahawa ia tidak berguna lagi.


  Jika anda ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda, sila e-mel kepada kami di enquiry@pgmall.my atau menghubungi bahagian perkhidmatan pelanggan kami.


  Pihak Ketiga

  Kecuali dinyatakan secara nyata dalam Polisi ini, dokumen ini hanya menangani penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami kumpulkan dari anda. Jika anda mendedahkan maklumat anda kepada orang lain, sama ada mereka ialah pembeli atau penjual di platform kami atau platform lain di seluruh Internet, peraturan yang berbeza akan digunakan terhadap penggunaan mereka atau pendedahan maklumat yang anda sampaikan kepada mereka. Kami tidak mengawal polisi privasi pihak ketiga, dan anda adalah tertakluk kepada polisi privasi pihak ketiga tersebut yang mana berkaitan. Kami menggalakkan anda untuk tanya soalan dan mengkaji semula polisi privasi mereka sebelum anda mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak lain.


  Persetujuan

  Dengan terus menggunakan Laman Web atau Aplikasi, anda menyetujui pemprosesan data peribadi anda mengikut Polisi Privasi, Terma & Syarat dan Perjanjian Penjual / pedagang oleh Syarikat.


  Perubahan pada Polisi Privasi

  PG Mall berhak meminda dan mengubah Polisi Privasi pada setiap masa. Sebarang perubahan pada polisi ini akan disiarkan di platform kami. Anda harus memeriksa Polisi ini setiap kali anda melayari platform kami agar dapat menyedari versi yang paling baru Polisi tersebut.


  ©2024 PG Mall Sdn. Bhd. 200801035285 (836625-K). All Rights Reserved.