Malaysia Leading Online Shopping Marketplace

 • Sell With Us
 • Follow Us On
 • Notifications
  Recently Received Notifications
 • Sign Up
 • Login

Please Login to see product.

Maqasid Al-Shariah : Antara Nas dan Maslahah Suatu Pendekatan Sistem
No Rating Yet
0 Sold
/ Per Item

Shipping

   Free Shipping
Free shipping West Malaysia for orders over RM250.00

Color

Please select product variation first

Quantity

1 Items Left
Total
RM 50
Store Overview
Ara Emp Books
7 days ago
Products 3477
Followers 26
Rating 5
Joined 5 Years Ago
Cancellation Rate 0%
Product Specification
Category
: Books & Media  >  Religious Book
Brand
: ILHAM Books
Model
: Not Specified
SKU
:
Dimension (Length x Width x Height)
: 20.50 x 13.50 x 1.70
Weight(kg)
: 0.37
Manufacturing Country
: Malaysia
Warranty Type
: No Warranty
Warranty Value
: -
Warranty Description
: -
Ship From
: Terengganu

Product Description
Tajuk: Maqasid Al-Shariah: Antara Nas dan Maslahah Suatu Pendekatan Sistem
ISBN:9789672007203
Penerbit: ILHAM Books
Penterjemah: Ahmad Badri Abdullah
Tahun Terbitan: 2018
Muka Surat: 280
Halaman: Hitam Putih
Format: Softcover
Berat (kg): 0.374 kg
Dimensi (cm): 20.5 cm x 13.5 cm x 1.7 cmSINOPSIS

Karya ini cuba membuka dimensi baharu dalam perbahasan hukum Islam melalui pengintegrasian dengan bidang pemikiran sistem. Saya mendapati pendekatan ini amat menarik untuk diamati kerana memperlihatkan sıfat wacana hukum Islam yang dinamik serta kemampuannya untuk berintegrasi dengan disiplin ilmu lain meskipun daripada tradisi yang berbeza. Ini turut membuktikan bahawa, Islam secara asasnya mampu berinteraksi secara positif dan harmonis dengan tradisi keilmuan Barat yang bukan sahaja dalam bentuk pertentangan dan konflik semata-mata.

Prof. Madya Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif IAIS MalaysiaSaya telah meneliti karya yang ditulis oleh saudara kami, Dr. Ahmad Badri Abdullah, dan mendapati beliau telah memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka pengaplikasian disiplin maqasid al-shari’ah, sebagai sebuah kajian lanjutan berkaitan bidang ilmu maqasid dan pemikiran sistem serta pendekatannya yang bersifat komprehensif dalam menangani sebarang isu. Permasalahan mendesak pada pola pemikiran Muslim dalam era moden ialah pemikiran berbentuk terpisah-pisah, reduksionis serta sempit. Bentuk pemikiran tersebut melihat realiti hanya menerusi limitasi sudut pandang yang sempit, dan hanya menilai sebarang peristiwa melalui perbandingan luaran yang cetek.

Prof. Dr Jasser Auda, Presiden dan Pengasas Maqasid Institute GlobalSaya membaca dengan penuh minat buku ini yang menghidangkan perbahasan dan kupasan secara kritikal dan segar mengenai hubungan antara nas dan maslahah menerusi neraca maqasid al-shari’ah. Wacana yang diketengahkan dalam buku ini membawa pembaca ke satu daerah perbahasan yang begitu menerujakan mentafsirkan hubungan antara nas dan maslahah dalam tradisi hukum Islam klasik dan pendekatan modenis dan post-modenist dalam konteks semasa. Ia menghuraikan pelbagai permasalahan yang sering kali menjadi polemik di kalangan sarjana maqasid al-shari’ah dan fuqaha tradisi dan kontemporari. Pendekatan penulis mengolah perbahasan yang penting ini dalam bahasa yang mudah dengan gaya penulisan tersendiri menjadikan karya ini mempunyai keunikan dan kelebihannya yang tersendiri.

Prof. Madya Dr. Zulkifli Hasan, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM--------

Dr. Ahmad Badri Abdullah adalah Felo Penyelidik di International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia (IAIS) Malaysia. Beliau memperolehi Ijazah Kedoktoran (PhD) dalam kajian nas, maslahah dan maqasid al-shari’ah serta hubungannya dengan pemikiran sistem daripada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Product Review
- / 5.0
 • 0 Shopping Cart
 • Wishlist
 • Voucher Center
 • Information
 • Chat
 • Login / Signup
 • What's In The Box
 • Share
 • Back
 • Back To Top
 • ©2022 PG MALL. All Rights Reserved.